Shanmuga Logo
Shanmuga Logo
Menu

COLLEGE GOVERNING COUNCIL:


S. NO

NAME

OFFICE HELD

1

Mr. M. N. PALANI, B.Sc., L.L.B.,

S/o. M. Nataraja Chettiyar,

No. 74, Sannathi Street,

Tiruvannamalai – 606601

Ph: 04175-222715, 222029

CHAIRMAN

2

Mr. N. KUMAR, B.E.,

S/o. T. Natarajan,

No.11/6, Kattabomman Street,

Tiruvannamalai – 606601

Ph: 04175-222553

SECRETARY & CORRESPONDENT

3

Mr. K. RAJENDRAKUMAR, D.A.E.,

S/o. M. Kothandarama Reddiyar,

No: 6/1E, 9th Street,

V.O.C. Nagar,

Tiruvannamalai – 606601

Ph: 04175-222241

TREASURER

4

Mr. G. PULLAIYA,

S/o. T.D. Govindasamy Reddiyar,

No.16, Thirumanjana Gopura Street,

Tiruvannamalai – 606601

Ph: 04175-227426

VICE  – CHAIRMAN

5

Mr. M. SRINIVASAN, B.E.,

S/o. V.B.S. Mani,

No.38, Kamatchi Amman Koil Street,

Tiruvannamalai - 606601

VICE  – CHAIRMAN

6

Mr. T.A.S. MUTHU, M.A.,

S/o. T.A. Shanmugam,

No:4, Kumara Koil Street,

Tiruvannamalai – 606601

Ph: 04175-222727, 222307, Mobile: 9443033534

JOINT SECRETARY

7

Mr. L. VIJAY ANAND, B.Com.,

S/o. D. Logaiya Reddiyar,

No.36, Kamatchi Amman Koil Street,

Tiruvannamalai               

Ph: 04175-229140, 9443116922

TRUSTEE

8

Mr. A.N.E. THIRUNAVUKKARASU, B.A.,

S/o. A.N. Ekambaram,

No. 34, Thiruneelakandar Street,

Tiruvannamalai

Ph: 04175-223584, Mobile: 9443685857

TRUSTEE

9

Dr. K. ANANDARAJ, M.Sc., M.Phil., Ph.D.,

No. 11G/7, IV Cross Street, Chengam Road, Ramanashram Post,

Tiruvannamalai - 606 603.

Cell No. 9865230578

PRINCIPAL

10

Prof. K. ANNAMALAI, M.Com., M.Phil., B.Ed., (Ph.D.,)

Kunnumurinj Village, Kilipattupost,

Tiruvannamalai - 606 604.

Cell No. 9442314437

VICE PRINCIPAL

11

Prof. P. MURUGAN, M.Sc., M.Phil., B.Ed., PGDCA.,

NO.16/11, 5th Ramalinganar Street,

Tiruvannamali - 606 601.

Cell No. 9442808523

HEAD, DEPARTMENT OF MATHEMATICS